Welkom | Aafje De Wacker

Welkom

Ik ben Aafje De Wacker, maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen.

Sinds  33 jaar gepassioneerd aan de slag als medewerker, werkbegeleider, stafmedewerker, leidinggevende, supervisor en opleider (hoger onderwijs) en trainer in de non-profitsector.

Een sector gekenmerkt door

 • Complexe situaties, zonder pasklare antwoorden
 • Uiterste inzet, enthousiaste gedreven werkers
 • Onmacht, stress, conflicten, demotivatie

De rode draad in mijn werkervaring:

 • Laagdrempelig onthaal
 • Hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar een gepaste methodiek
 • De aandacht voor dak- en thuislozen en mensen met dubbeldiagnose (verslaving en psychische problematiek)

Ik ondersteun zorgverleners, met bijzondere focus op armoedeproblematiek en werken met mensen in kwetsbare omstandigheden.

Aanbod

Vorming, werkbegeleiding van zorgverleners, begeleiden van teamdagen.

Met bijzondere aandacht voor

 • Krachtgericht werken
 • Inzetten van mensen op hun kwaliteiten
 • Focussen op de essentie
 • Concrete situaties en verbinding tussen theorie en praktijk
 • Aanreiken van praktische vaardigheden en instrumenten
Aafje De Wacker 07/12/2019