Over Aafje De Wacker

Aafje De Wacker

Ik ben maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen met ruim 35 jaar ervaring binnen het algemeen welzijnswerk op verschillende niveaus. Gedreven, met het hart op de tong en steeds warm naar kliënten.

Ook was ik betrokken bij de opleiding Maatschappelijk Werk aan KdG Hogeschool Antwerpen.

De rode draad in mijn werkervaring

 • Laagdrempelige crisishulpverlening
 • Psychosociale begeleiding met oog voor emotionele én praktische aspecten
 • Vertalen van ingewikkeld jargon naar heldere taal
 • Focus op laagdrempelig onthaal
 • Hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar een gepaste methodiek
 • Werken met en voor dak- en thuislozen
 • Ondersteunen van sociaal werkers door werkbegeleiding, supervisie en vorming

Opleiding en bijscholing

 • Maatschappelijk werk
 • Licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Supervisie en werkbegeleiding
 • Coachend leiderschap
 • Kernkwadranten
 • Heimlermethodiek
 • Advies- en oriëntatiegesprekken
 • Gezinsbegeleiding (contextueel)
 • Leergang systemisch en energetisch werk ( The 7th C Ria Verlinden)
 • Jarenlange werkervaring met psychosociale en sociaal-administratieve begeleiding
 • Brede kennis van en persoonlijke contacten met instanties en organisaties
 • Vertrouwd met een brede waaier aan begeleiding- en behandelmethoden
 • Trainer Bindkracht (vormingen krachtgericht werken)
 • Natuurcoaching (www.shizendo.eu)

Werkervaring

 • Begeleider in dak-en thuislozenopvang
 • Eerste lijn crisishulpverlener
 • Supervisor en leergroep begeleider op sociale hogeschool
 • Onderzoek en vorming (dak-en thuislozenzorg)
 • Coördinator algemeen onthaal (CAW)
 • Liasonwerker in laagdrempelige nachtopvang
 • Individuele coaching
Aafje De Wacker 31/07/2023